Peter Donkers

Projectleider

Seiryoku-Zenyo: Met minimale middelen een maximaal resultaat.

Bouw biobased! Bouwen in hout is CO2 positief! Bouw modulair! Maak het losmaakbaar en aanpasbaar. Bouw mooi! Als iets echt mooi is zal iedereen ervan houden en er lang en goed voor zorgen. Bouw Jazz! Laat wat ruimte voor improvisatie, wie weet wat de toekomst ons brengt.

In de architectuur van LIAG ben ik het meest trots op de gebouwen met een maximale expressie en een minimaal materiaalgebruik. Mijn voorliefde voor een efficiënte minimalistische architectuur is het uitgangspunt bij de detaillering van onze gebouwen. Dat kan omdat wij kennis en innovatie koppelen aan ervaring in bouwen en nazorg.

Vaak wordt gedacht dat in de drie-eenheid tijd, geld, en kwaliteit altijd een compromis noodzakelijk is. Maar wanneer deze goed worden toegepast, kunnen zij elkaar versterken. Bij LIAG zijn wij niet tevreden met een mooi ontwerp maar met een mooi gebouw. Met slimme zorgvuldige keuzes is het mogelijk om gebouwen uit minder elementen op te bouwen. De elementen die we gebruiken worden dan multifunctioneel ingezet.

Bij LIAG combineert Peter zijn passie voor architectuur met zijn liefde voor judo. Hij past wijsheden binnen de judo toe in zijn projectleiderschap met als doel om met minimale middelen op een effectieve manier tot een maximaal resultaat te komen.