integrale leeromgeving

IKC Vossepark

Voor basisschool Meer en Dorp en Wonderland Kinderopvang komt er nieuwbouw in de vorm van een integraal kindcentrum. De nieuwbouw vervangt de huidige huisvesting, deze is verouderd. Vraag vanuit de opdrachtgever was om een gebouw te ontwerpen dat ruimte biedt aan de talentontwikkeling van het kind. Waar ieder kind wordt gestimuleerd om authentiek te zijn. En dat in een gezond en energieneutraal gebouw, voorbereid op de toekomst.

Functie:
Basisschool, kinderdagverblijf, diverse lokalen, leerpleinen, groepsruimten, keuken en werk-, overleg- en teamplekken voor personeel

Opdrachtgever:
Sophia Scholen

Locatie:
Hillegom

Het kindcentrum wordt een integraal opgezette leeromgeving waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Iedere leeftijdsgroep krijgt zijn eigen gebied. Daarbij creëren we extra ruimte voor overgangsgebieden waar andere lesvormen mogelijk zijn én waar de kinderen fijn kunnen samenwerken. In de opzet is er een doorgaande lijn in onderwijs en opvang. Dit biedt meer kansen om bij elk kind talenten in de volle breedte te stimuleren. De kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf alvast een kijkje nemen bij de hogere leeftijdsgroepen.

Veilig ontdekken

De kinderdagopvang en de onderbouw bevinden zich op de begane grond. Looplijnen voor de ouders die hun kind(eren) wegbrengen blijven hierdoor kort. Kinderen uit de midden- en bovenbouw kunnen zelf naar boven lopen, daarom situeerden we hen op de eerste verdieping. Voor elke leerling is er altijd zicht op de volgende fase in de school. Vanuit de kinderdagopvang zie je de onderbouw, vanuit de onderbouw zie je de middenbouw en vanuit de middenbouw is er zicht op de bovenbouw.

De plattegronden hebben we slim opgezet. De gebieden tussen de lokalen, de leerpleinen, konden we groter maken dan gevraagd doordat we kans zagen om de vierkante meters van de algemene verkeersruimte te reduceren. Dit biedt meer mogelijkheden voor groepsdoorbrekend onderwijs. De ruimer opgezette ‘middengebieden’ vergroten de mogelijkheid om los te komen van de traditionele lesmethoden. De gebieden kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet. De structuur is flexibel, waardoor deze gemakkelijk aan te passen is aan de ontwikkeling van het onderwijssysteem. En de compacte opzet draagt bij aan een kleinere CO2-footprint.

De school en de kinderdagopvang zijn de twee hoofdgebruikers die, ondanks dat ze veel samenwerken, ook zelfstandig kunnen functioneren. Daar hielden we rekening mee in het ontwerp. Het kindcentrum heeft daarom meerdere entreezones.

Volop zicht

De aula op de begane grond vormt het centrale hart van het kindcentrum en is door de vide verbonden met alle clusters. Het speellokaal en de aula liggen centraal gepositioneerd tussen de kinderdagopvang en de onderbouw en kunnen worden samengevoegd tot één grote ruimte. Ideaal voor vieringen of voorstellingen. Alle leerpleinen liggen óf aan de aula óf aan de vide, waardoor een multifunctioneel middengebied over twee verdiepingen ontstaat. Licht, openheid en overzicht door doorzichten zijn kenmerkend. De leerpleinen hebben een diversiteit aan plekken, van klein tot groot en van rustig tot dynamisch. Voor elke leerling dus een passende leer- en ontdekomgeving.

Het centrale gebied biedt royaal uitzicht op het park. Door de aanwezigheid van daklichten dringt het daglicht door tot diep in het gebouw.

Verbinding met het groen

Natuur heeft een positief effect op de ontwikkeling van een kind. Het is gezond, het maakt creatief en het nodigt uit tot bewegen. De opzet van het integraal kindcentrum lieten we daarom nadrukkelijk aansluiten op de aanwezigheid van het park. Het volume opent zich letterlijk naar het park en alle clusters hebben hun eigen verbinding met de natuur. De kinderdagopvang heeft zijn eigen afgesloten buitenruimte die we dicht bij de entreezone situeerden. De buitenruimte van de onderbouw ligt aan de zijgevel en kent door middel van natuurlijke speel- en zitobjecten een subtiele afscheiding van de openbare ruimte. De midden- en bovenbouw hebben aan de parkzijde hun buitengebied. Een riant terras op de eerste verdieping met een multifunctionele trap verbindt de verdieping met het buitenterrein. Dit gedeelte sluit bijna naadloos aan op het park. En dat biedt kansen voor lessen in en over de natuur: het park als extra onderwijsruimte.

Ook de vormgeving van de gevel draagt hieraan bij. Door het aanbrengen van groenstroken en een houten betimmering tegen de gevel kunnen de leerlingen hier planten aanbrengen en ervoor zorgen. De natuur als leermiddel! En we gaan nog een stapje verder. We willen zo veel mogelijk natuurlijke speelobjecten plaatsen zoals boomstammen, stenen en grasheuvels. Verharding moet geminimaliseerd worden en het uitgangspunt is uiteraard om zo veel mogelijk hergebruikte materialen in te zetten.


Gerelateerde projecten

Dit vind je misschien ook interessant

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op