duurzame schatkamer

Collectiecentrum Nederland

Het collectiecentrum wordt een gastvrij en open gebouw dat onderdak biedt aan de rijkscollectie. Tegelijkertijd doet het dienst als beschermende omgeving voor kunst die niet mag worden blootgesteld aan bijvoorbeeld daglicht.

Functie:
depotgebouw en studiecentrum

Opdrachtgever:
Stichting het Rijksmuseum

Locatie:
Amersfoort

Status:
architectenselectie

Het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Museum Paleis Het Loo willen een gemeenschappelijk en duurzaam kunstdepot: het Collectie Centrum Nederland (CCNL). De huidige depots zijn nu over diverse locaties verspreid en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen van collectiebeheer. De gezamenlijke nieuwbouw realiseert duurzaam beheer en behoud van de rijkscollecties, efficiency, kennisdeling en bereikbaarheid.

In het CCNL zullen 675.000 objecten samenkomen, uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren. Naast optimaal beheer en behoud van de rijkscollecties, moet het CC NL de mobiliteit tussen de collecties bevorderen. Collegamusea zijn welkom voor bruiklenen. Ook wordt het een studiecentrum voor onderzoekers en studenten. Het gebouw wordt niet opengesteld voor het grote publiek.

LIAG presenteerde voor de architectenselectie een robuust, ondoorzichtig gebouw met een gouden boog als ingang.

Innovatieve gevel

Het Rijksmuseum verzocht dat het depot zo min mogelijk energie verbruikt, terwijl tege­lijkertijd rekening wordt gehouden met de strikte eisen voor het binnenklimaat, met een zeer nauwe bandbreedte in de gecondi­tioneerde ruimten. In ons ontwerp wordt dit mede bereikt met een innovatief, energieopwekkend gevelsysteem.

De gevel van het opslagdepot bestaat uit metalen cassettes die op verschillende ma­nieren zijn georiënteerd. Hierdoor ontstaat een levendig gevelbeeld: daglicht wordt weerkaatst zodat het gebouw continu van uitstraling verandert. Bovendien kan de hoe­veelheid licht dat doorschijnt worden ge­controleerd. Door een geïsoleerde huid wordt de temperatuur geregeld en energie wordt in de bodem opgeslagen. Het ge­bouw kan zo in totaal ca. 1,3 kWh leveren.

Gouden entree

Het belangrijkste kenmerk van het gebouw is de gouden entreeboog. Dit zorgt voor een open en uitnodigende uitstraling. Boven­dien biedt deze met goud beklede opening ook toegang aan het nabijgelegen station. Het interieur is open en efficiënt ingedeeld. Zo is er op elk van de drie verdiepingen een brede gang van waaruit iedere opslagruimte toegankelijk is. 

Gerelateerde projecten

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op