verbinden van activiteiten

Binckhorst

Een levendige en gemengde stadswijk voor wonen en werken. Deze ambitie heeft de gemeente Den Haag met de transformatie van de Binckhorst. Sinds 2018 is het omgevingsplan Binckhorst de leidraad voor de organische gebiedsontwikkeling en transformatie van het bedrijventerrein naar de gewenste levendige stadswijk. De Binckhorst ligt vlakbij het centrum waar de afgelopen jaren een grote dynamiek is ontstaan.

Functie:
Wonen en werken met extra commerciële en publieke functies in de plint

Locatie:
Den Haag

Status:
Studie

Impuls aan de omgeving


Voor een locatie in de Binckhorst met een grondoppervlak van ca. 2750m2 maakten wij een massastudie in opdracht van de eigenaar en de beoogd projectontwikkelaar. Een woon-, werk- en kantoorvolume met een stedelijk en levendige plint. Deze plint geeft een boost aan de Binckhorst door er extra commerciële en publieke functies aan toe te voegen. Transparant van opzet en daarmee een verbindend element met de omgeving. Op de begane grond komen functies die verbinding maken met de leefomgeving. Activiteiten die zorgen voor reuring en activering van de gewenste stedelijkheid. Denk aan een ‘shared-space’ voor zzp’ers, een gym of een horeca hotspot. Parkeren wordt op hogere verdiepingen opgelost.

Ook geven we een impuls aan de verduurzaming van de Binckhorst. Het vele groen op daken en terrassen en het streven naar EPC=0 dragen hieraan bij. Het project wordt klimaatbestendig: onder de leeflaag op daken en terrassen komt een waterbuffersysteem. Regenwater wordt hergebruikt en overtollig regenwater wordt langzaam aan de omgeving afgegeven.

Afstemming met betrokkenen


De massastudie gaan we verder uitwerken om het programma te optimaliseren en zal op termijn resulteren in een plan waarmee afstemming met de gemeente kan worden verkregen, waarna realisatie van het project volgt.

De ontwikkeling wordt in afstemming de eisen van Eyeline-Skyline, het beeldkwaliteitsplan voor de skyline van Den Haag, breed ingestoken. Meerdere varianten zijn bestudeerd om het inhoudelijke gesprek goed te kunnen voeren en de optimale kwaliteit te kunnen realiseren. Omdat de kavel relatief klein is en de ambitie hoog, wordt met gestapelde verspringende volumes gewerkt.

Gerelateerde projecten

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op