Nieuws

Team LIAG wint tender derde onderwijsgebouw Wageningen University

dinsdag 03 april 2018

Team LIAG wint tender derde onderwijsgebouw Wageningen University

Wageningen University & Research (WUR) is op zoek naar aanvullende faciliteiten om het groeiende aantal studenten ideale onderwijsvoorzieningen aan te kunnen bieden. Dit heeft geresulteerd in een besluit voor het ontwerp van een derde onderwijsgebouw op de Wageningen campus. Wageningen University vraagt om een volledig duurzaam en multifunctioneel onderwijsfaciliteit. Het ontwerp wordt in alle opzichten flexibel om in de toekomst te kunnen anticiperen op de veranderende ruimtebehoefte en functiewijzigingen. Om in te kunnen spelen op deze benodigde flexibiliteit wordt het derde onderwijsgebouw mogelijk in drie fasen gerealiseerd. LIAG heeft met extra tussenfases en uitbreidingsmogelijkheden ingespeeld op mogelijk veranderende leerlingaantallen in de toekomst. In het gebouw zullen naast onderwijsruimtes, kantoren en practicumzalen ook collegezalen en restauratieve voorzieningen komen.

Zichtbaarheid van de kernwaarden
In het ontwerpvoorstel van LIAG worden de kernwaarden en identiteit van de WUR zichtbaar gemaakt. Het motto “improve the quality of life” van de WUR is door LIAG in een duurzaam en gezond gebouw vertaald. Geen anoniem onderwijsgebouw maar een duurzaam en leesbaar gebouw dat laat zien waaraan gewerkt wordt bij de WUR. Zo is van buiten te zien wat zich in het gebouw afspeelt. Het resultaat is een gebouw met een open en uitnodigende uitstraling met logisch op elkaar afgestemde functiezones: een gebouw dat voor de gebruikers verder geen uitleg nodig heeft. Het onderwijsgebouw is een nieuw visitekaartje; de architectuur ervan representeert de missie en de onderwijsactiviteiten van de WUR.

Aansluiting op de campus
Het gebouw krijgt een sterk eigen karakter, gekenmerkt door daglicht, overzicht en sterke relaties met binnen-buiten. Het sluit met zijn eenduidige vorm aan bij de overige gebouwen van de gehele campus. Voor de gevels is gekozen voor een integraal concept. Horizontale gevelbanden omsluiten het gebouw en lopen via de atria door van buiten naar binnen. Deze banden hebben verschillende functies uiteenlopend van passieve zonwering, opwekking van zonne-energie en reflectie van daglicht tot diep in het gebouw. De gevel op de begane grond zal transparant uitgevoerd worden om de relatie tussen binnen en buiten te versterken.

Het integraal ontwerpteam dat eerder samen heeft gewerkt bij de ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum, bestaat naast LIAG architecten en bouwadviseurs uit de volgende partijen: Halmos adviseurs (installatieadvies), DGMR (bouwfysica) en Zonneveld ingenieurs (constructie). LIAG architecten en bouwadviseurs is ook verantwoordelijk voor het bouwmanagement.

Gerelateerde projecten

Dit vind je misschien ook interessant

Regelmatig wat geluk in je mailbox?

ja graag