Nieuws

Prijsvraag zorg, wonen en ondersteuning

woensdag 30 augustus 2017

WHO CARES is een prijsvraag op het snijvlak van zorg, wonen en ondersteuning. Er wordt gezocht naar innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. Aandachtspunten zijn veranderingen in de zorg, ondersteuning en de vergrijzing.

Ook wordt er gezocht naar nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. De prijsvraag WHO CARES is uitgeschreven op initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van volks gezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen”

In samenwerking met Studio Kustlijn Architecten hebben wij dit vraagstuk omtrent zorg, wonen en ondersteuning beantwoord en een visie ingediend.


Regelmatig wat geluk in je mailbox?

ja graag