Nieuws

LIAG op de 15e Architectuur Biënnale van Venetië met de eerste C2C school van Nederland

woensdag 30 augustus 2017

IN 2016 wordt in Venetië de 15e internationale Architectuur Tentoonstelling met het motto: ‘Reporting from the front’ gehouden. Pritzker-prijswinnaar en directeur Alejandro Aravena zal op 28 mei 2016 deze tentoonstelling met 88 deelnemers uit 37 verschillende landen openen. LIAG is gevraagd om met project lyceum Schravenlant deel te nemen. Het gebouw wordt in een van de tentoonstellingszalen in het Centrale Paviljoen van de Giardini gepresenteerd.

De Biënnale is hèt platform om de betekenis van “value creating architecture” te introduceren. Het is de ideale gelegenheid om richting gevende projecten op het gebied van gezonde en circulaire architectuur te presenteren en van andere projecten te leren. De nieuwbouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam, de eerste C2C-school in Nederland, zal onderdeel uitmaken van de expositie getiteld ‘Celebrating our human footprint: A building like a tree – A city like a forest’ die door EPEA en Prof. Michael Braungart is samengesteld.

“We believe that theadvancement of architecture is not a goal in itselfbut a way to improve people’s quality of life. Givenlife ranges from very basic physical needs to themost intangible dimensions of the human condition, consequently, improving the quality of the built environment is an endeavor that has totackle many fronts...”
Alejandro Aravena:

Gerelateerde projecten

Regelmatig wat geluk in je mailbox?

ja graag