Nieuws

Een tweede thuis voor leerlingen

woensdag 11 nov. 2020

Wij ontwerpen de herinrichting van MFA Nieuw Welgelegen in Utrecht. Het multifunctionele gebouw telt een deel onderwijs, een deel sport en multifunctionele ruimten en een groot gemeenschappelijk deel. Onze Plan van Aanpak en circulaire visie overtuigden de jury. Daardoor is de opdracht aan ons gegund. We gaan direct aan de slag! Samen met de (toekomstige) gebruikers werken wij nu onze visie uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp van een uiterst duurzaam en goed functionerend gebouw.

Het vijf verdiepingen tellende gebouw, in 2009 ontworpen door AGS Architects, ligt tussen het stationsgebied en de wijk Kanaleneiland. Het huisvest diverse organisaties op het gebied van sport, gezondheid, welzijn, onderwijs en ontmoeting. Het onderwijsdomein is gefragmenteerd. Niet alle ruimten worden efficiënt gebruikt en het multifunctionele gedeelte kent al een tijdje gedeeltelijke leegstand. Na onderzoek besloot de gemeente de drietal scholen in het pand ander onderdak te geven en te kiezen voor huisvesting van één nieuwe school: het Gregorius College.

Het Gregorius College, deels Vrije School en deels -Descartes (HAVO/VWO), groeit op termijn door tot ca. 1500 leerlingen. Speerpunten binnen het onderwijsconcept zijn techniek en kunst. Beide onderdelen krijgen een eigen plek. En beiden gaan het multifunctionele sport- en ontmoetingsgedeelte gebruiken. Hoewel de precieze invulling nog bepaald zal moeten worden, is nu al zeker dat Nieuw Welgelegen een intieme school wordt met een warme sfeer en veel sociale ontmoetingsruimte voor de leerlingen. Een optimale onderwijsomgeving waar de leerlingen kunnen groeien als mens. De twee onderwijsstromen zijn in de school duidelijk herkenbaar. Er is een duidelijke scheiding tussen het onderwijsgedeelte en het multifunctionele sportgedeelte.

Samen met gemeente Utrecht en Het Gregorius College werken we toe naar een ingebruikname van de school per augustus 2022.

Gerelateerde projecten

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op