Nieuws

Een primeur: eerste IKOC van Nederland

woensdag 2 nov. 2022

Het eerste integrale kind- en ouderencentrum van Nederland verrijst in Noord-Scharwoude. LIAG en het Deense architectenbureau RUM ontwerpen momenteel dit gebouw, waar jong en oud zullen samenleven onder één dak. Het project zal een belangrijke maatschappelijke rol in de dorpsgemeenschap vervullen. Enerzijds kunnen ouderen in het eigen dorp blijven wonen. Anderzijds blijven de lokale voorzieningen zo op peil.

Een samenleving onder één dak
Dit project combineert voor het eerst in Nederland opvang, onderwijs en zorg. Het is daarmee een samenleving in het klein. Hier leven mensen van 0 tot 100 jaar samen. En dat biedt maatschappelijke meerwaarde. Het moedigt bijvoorbeeld het contact tussen de verschillende generaties aan. En verrijkt daarmee het dagelijks leven van jong en oud. Denk aan ouderen die met de kinderen in de moestuin werken. Of aan kinderen die de ouderen uitnodigen bij een viering.

“Uiteraard zullen we de interactie tussen alle generaties stimuleren. We maken ruimte voor informele ontmoetingen. We sturen juist op dit sociale contact. De inrichting van de ruimte heeft grote invloed op het gebruik ervan. Er zijn letterlijk én figuurlijk geen drempels. Het ontwerp nodigt juist uit om de blik van jong en oud te verbreden.”
Carina Nørregaard, architect en partner bij LIAG architecten en bouwadviseurs

Een unieke samenwerking
Het integraal kind- en ouderencentrum wordt één open leer- en leefomgeving. Met vloeiende overgangen tussen functies. Met ‘gedeelde’ voorzieningen voor alle gebruikers. We maken naast herkenbare ontmoetingsplekken, specifieke ruimten voor de verschillende gebruikersgroepen. We vinden het belangrijk dat in het gebouw jong en oud zich thuis en veilig voelen. We hanteren de menselijke maat daarom als uitgangspunt.

Horizon Zorgcentrum, Allente (een organisatie voor onderwijs en opvang) en Gemeente Dijk en Waard zijn de initiatiefnemers van dit project. Zij hebben de krachten gebundeld om hun ambitie te verwezenlijken; een plek waar niet alleen jong en oud elkaar ontmoeten, maar ook van elkaar leren. Zo zal de gezamenlijke huisvesting bestaan uit vijftig zorgwoningen met ondersteunende voorzieningen voor Horizon Zorgcentrum én een Integraal Kindcentrum van Allente.


De krachten gebundeld
LIAG werkt voor deze opgave samen met RUM. Het ontwerp van het zogeheten House of Generations in Aarhus was de aanleiding voor de samenwerking. RUM heeft dit gebouw zo vormgegeven dat de levens van alle bewoners met elkaar verweven raken. Hun kennis en expertise over hoe de interactie tussen meerdere doelgroepen te bevorderen én het proces met meerdere opdrachtgevers te stroomlijnen is voor dit project erg waardevol.

“Het is mooi dat we onze expertise op het gebied van het ontwerpen voor meerdere generaties onder één dak kunnen implementeren in andere landen. In onze projecten staan thema’s als ‘mixed-use’ en ‘sharing’ centraal. We weten dat samenwerking een kritische succesfactor is. Alleen samen kunnen we een uitnodigend kader creëren, waarbinnen kinderen en ouderen elkaar weten te vinden én te versterken."
Claus Jensen, architect en partner bij RUM

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op