news

Tweede kamer reageert op de transitieagenda

Tuesday 10 July 2018

Het kabinet erkent de noodzaak om de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen. Vanuit 5 sectoren, waaronder de bouw, werd in 2017 voor deze ontwikkeling het Grondstoffenakkoord ondertekend.

Ten behoeve van dit grondstoffenakkoord heeft een transitieteam de transitieagenda Circulaire bouweconomie opgesteld. Thomas Bögl maakt onderdeel uit van het transitieteam, dat bestaat uit een team van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen, De agenda beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de agenda voor de periode 2018-2021. Afgelopen januari is de transitieagenda aan de tweede kamer gepresenteerd.

Wat gaat het kabinet doen om de circulaire ontwikkeling in de bouw te versnellen? Het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail zullen actief hun inkoopkracht inzetten voor circulaire innovaties. De ambitie is dat zij vanaf 2030 al hun opdrachten circulair gaan aanbesteden. Rijksoverheid neemt hierdoor een voorbeeldrol op zich. Daarnaast zal een eenduidige meetmethodiek worden onderzocht om de mate van circulariteit van bouwwerken te meten. Ook wordt het materialenpaspoort nadrukkelijk genoemd als middel om tot een circulaire bouweconomie te komen. Het materialenpaspoort is een systeem met informatie over alle materialen die zijn verwerkt in een gebouw of infrastructuurwerk. Dit ondersteunt eigenaren bij onderhoud en reparatie, en geeft aan het einde van de levensduur aan welke materialen vrijkomen voor hergebruik.

De volledige reactie op de transitieagenda’s is hier te vinden.

You might find this interesting too

Ready for some happiness in your mailbox?

yes please