news

Round Table Duurzame Scholen

Tuesday 13 February 2018

Hoe meten we de effecten van een gezond binnenklimaat op de leer- en doceerprestaties? Deze vraag staat vandaag centraal bij de Round Table Duurzame Scholen georganiseerd door Duurzaam Gebouwd. Thomas Bögl is één van de 15 topexperts die deelneemt aan deze Meet the Experts Tour.

Voor LIAG geldt dat een gezond schoolgebouw belangrijk is voor zowel de kinderen, de docenten en overige gebruikers van het gebouw. Iedereen dient zich er prettig en gezond in te voelen. Om dit te bereiken richten wij ons als bureau op verschillende aandachtsvelden die met duurzaamheid te maken hebben, waaronder het circulair bouwen. Dit houdt in dat we naast de in Frisse Scholen vastgelegde items – daglicht, ventilatie, akoestiek en energie – ook heel zorgvuldig naar de materialen kijken die toegepast worden. Wat is hun waarde en wat is hun toekomstwaarde? Hoe worden de materialen in een gebouw gemonteerd en wat kunnen we in de toekomst ermee?

De uitkomsten van de Round Table / Meet the Experts Tour worden uitgereikt aan de onderwijsinspectie en aan de minister van Onderwijs Arie Slob.

Over Round Table


Tijdens de Round Table georganiseerd door Duurzaam Gebouwd komen experts bij elkaar om een open en inhoudelijk dialoog te voeren over een specifiek thema. Processen, belangen en kansen in de integrale bouw- en vastgoedsector worden inzichtelijk gemaakt en er wordt vormgegeven aan Het Nieuwe Bouwen. De Round Table Tour verbindt kennis, visie en netwerk van experts en partners en deelt vervolgens de content met de integrale bouw- en vastgoedsector.

Terug naar overzicht

Related cases

You might find this interesting too

Ready for some happiness in your mailbox?

yes please