Nachrichten

IKC Vossepark is de nieuwe naam voor het nieuwe kindcentrum in Hillegom

Mittwoch 23 Juni 2021

Bij de lancering van de nieuwe naam is tegelijkertijd het nieuwe logo gepresenteerd. Het ontwerp van het logo sluit volgens de school aan op de omgeving waarin de school staat.

Wat je ziet zijn vier jaarringen die symbool staan voor de vier ‘leeftijdsgroepen’ in het IKC. De kleuren kun je herleiden naar de verschillende culturen en achtergronden die in Hillegom aanwezig zijn, de ontwikkeling van de kinderen en de ontdekkingstocht die ze maken. Daarnaast is een belangrijk element De gezonde school, dat ook weer in het kleurgebruik zichtbaar is.

In het voorjaar van 2022 opent in het park op de hoek van Weerlaan-Vosselaan het nieuwe energieneutrale integrale kindcentrum.

Het nieuwe gebouw voor IKC Vossepark, dat wij ontwerpen, gaat ruimte bieden aan de talentontwikkeling van het kind. Een plek waar ieder kind wordt gestimuleerd om zichzelf te zijn. Het kindcentrum wordt een integraal opgezette leeromgeving waar de creativiteit en beleving van het kind centraal staat. Iedere leeftijdsgroep krijgt zijn eigen gebied. Daarbij creëren we extra ruimte voor overgangsgebieden waar andere lesvormen mogelijk zijn én waar de kinderen fijn kunnen samenwerken. In de opzet is er een doorgaande lijn in onderwijs en opvang. En dat in een gezond gebouw, voorbereid op de toekomst.

Bekijk hieronder de video van de making-off van de nieuwe naam en het passende logo van het IKC

Verwandte Projekte

Das könnte Sie auch interessieren

Regelmäßiges Glück in Ihrem Briefkasten?

gerne