agenda

STAD gesprek

Archipunctuur als impuls

Met: Erik Schotte

donderdag 12 december 2019 | 16:00 - 18:00

Biedt archipunctuur kansen voor het Haagse verdichtingsvraagstuk?

Wij, LIAG, zien zeker kansen. In het kader van ons 100-jarig bestaan hebben wij 100 kleinschalige bouwlocaties in kaart gebracht. De resultaten hebben wij in een boek gepubliceerd 100 Plekken, 1000 Kansen, die wij tijdens ons symposium De Bezielde Ruimte aan de Rijksbouwmeester Floris Alkemade hebben aangeboden. Met deze plekken kunnen ruim 4500 woningen toegevoegd worden aan de bestaande stad. Deze kleinschalige vorm van verdichting kan bestaande kwaliteiten in wijken versterken en nieuwe woningtypen toevoegen.

Naar aanleiding van onze publicatie zal Erik Schotte deelnemen aan het STAD gesprek georganiseerd door Platform Stad.

Op welke manier kan archipunctuur een impuls geven aan levendige en gevarieerde wijken?

De groei van Den Haag landt nu vooral rond de stations en in kwetsbare wijken als Den Haag Zuidwest. De rest van de stad lijkt op slot te gaan. Is dat een verstandige keuze?

Wijken als bijvoorbeeld Benoordenhout en de Vogelwijk hebben te maken met vergrijzing en een verschraling van voorzieningen. Zo zamelden bewoners in de Vogelwijk geld in om hun buurtsuper open te houden. Studentenwoningen, zorgwoningen of kleinschalige werk- of winkelruimtes kunnen in deze wijken zorgen voor meer reuring en draagvlak voor een gevarieerd voorzieningenaanbod.

Platform STAD gaat in gesprek met Erik Schotte, Rico Zweers (Mannen van Schuim) en Dorte Kristensen (Atelier PRO) over de kansen en uitdagingen van verdichten middels kleinschalige ontwikkelingen. Op dit STADgesprek wordt ook de tweede editie van het STADmagazine uitgereikt.

Donderdag 12 december, aanvang 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur. Locatie: Studio B, Centrale Bibliotheek, Den Haag

Aanmelden kan via de website van Platform Stad

Over Platform STAD

Platform STAD stimuleert het denken, doen en debat over de stedelijke ontwikkeling en architectuur van Den Haag. Juist in een tijd dat de stad zich volop ontwikkelt, organiseert Platform STAD het onafhankelijke, publieke en professionele gesprek over de ruimtelijke opgaven van Den Haag. Platform STAD agendeert, stelt vragen en activeert kennis.De activiteiten van Platform STAD brengen mensen samen: bewoners, ambtenaren, ontwikkelaars, onderzoekers, ontwerpers, bouwers. De STADgesprekken en STADconsults leiden tot nieuwe inzichten, handvatten en (on)gevraagd advies voor de ruimtelijke kwaliteit van Den Haag.

Dit vind je misschien ook interessant

Regelmatig wat geluk in je mailbox?

ja graag