agenda

Brede School Congres

Het gelukkige kindcentrum

Met: Erik Schotte

woensdag 22 mei 2019 | 15-05-2019 - 15-05-2019

Steeds meer scholen en kindcentra stappen over op nieuwe onderwijsvormen, waar het gepersonaliseerde leren centraal staat. Als schoolbesturen of gemeentes hiervoor een nieuw gebouw willen ontwikkelen, vraagt dit om nieuwe ontwerpconcepten. 

Bij een nieuwe onderwijsvisie past namelijk geen traditioneel ontwerp meer van een onderwijsgebouw. Het gepersonaliseerd leren heeft dan ook de nodige ruimtelijke gevolgen: de traditionele klaslokalen verdwijnen. Kinderen worden aangezet tot zelfonderzoek en ontwikkeling via allerlei extra programma’s die deels onder schooltijd en deels daarbuiten door of in de school worden aangeboden. De nieuwe ruimtelijke opzet van een gebouw zal hiermee rekening moeten houden en letterlijk en figuurlijk meer ruimte moeten bieden aan leerlingen om zichzelf te ontwikkelen.

Erik Schotte ging in zijn deelsessie in op zijn praktijkervaring met het ontwerpen van kindcentra in relatie tot vernieuwende onderwijsvisies.

Regelmatig wat geluk in je mailbox?

ja graag